Poniżej oraz w załączeniu pamiątkowy album podsumowujący działania zagraniczne prowadzone przez Krajową Izbę Radców Prawnych i Okręgowe Izby Radców Prawnych w kadencji 2016-2020.