27 września o godz. 16.00 odbędzie się bezpłatny webinar „Apelacja od wyroku karnego – metodyka poszukiwania uchybień i formułowania zarzutów odwoławczych.” Prowadzony przez dr. hab. Dariusza Święckiego.

W czasie webinaru prof. Dariusz Świecki:

  • wskaże obszary poszukiwania uchybień w aktach sprawy karnej (pod kątem zaistnienia uchybień z art. 439 k.p.k. i art. 438 k.p.k.),
  • przedstawi zasady formułowania zarzutów odwoławczych oraz ich uzasadniania,
  • opisze sytuacje, w których pomimo stwierdzenia uchybienia, zarzut odwoławczy nie może zostać postawiony z uwagi na jego nieskuteczność.

Link do szczegółowych informacji i zapisów: https://lrpoland.wolterskluwer.com/apelacja-od-wyroku-karnego-2022