W dniu 1 lipca 2022 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 20 maja 2021 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, nazywana powszechnie „nową ustawą deweloperską”. Ustawa ta uchyla dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 16 września 2011 roku i wprowadza wiele nowych rozwiązań, których zastosowanie w praktyce obrotu przysporzy zapewne wiele problemów i zrodzi różnego rodzaju wątpliwości interpretacyjne.

W związku z powyższym Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej uprzejmie zaprasza na debatę, która odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2022 roku nt.:

„Nowa ustawa deweloperska” – nowe rozwiązania, nowe wyzwania, nowe problemy.

Debata podzielona została na cztery bloki tematyczne:

1) Zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania nowej ustawy deweloperskiej,

2) Rodzaje umów określonych przepisami nowej ustawy deweloperskiej (rezerwacyjna, zobowiązująca, deweloperska, przeniesienia własności, sprzedaży),

3) Zastrzeżenia umowne: kary umowne, prawo odstąpienia, odsetki, waloryzacja ceny, rekompensata),

4) Klauzule abuzywne w umowach deweloperskich.

Na wstępie każdego bloku tematycznego, referaty wprowadzające do dyskusji wygłoszą zaproszeni Eksperci, autorytety w omawianej dziedzinie, będący przedstawicielami świata nauki prawa, ale także doświadczeni praktycy, m.in.:

prof. dr hab. Zygmunt Truszkiewicz (Uniwersytet Jagielloński),
prof. dr hab. Bartłomiej Gliniecki (Uniwersytet Gdański),
dr Małgorzata Muszalska (notariusz w Poznaniu),
Robert Giler (notariusz w Warszawie).

Debata odbędzie się w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym Stowarzyszenia Notariuszy RP, przy ul. Poloneza 85A w Warszawie.

Zaproszenie do udziału w debacie adresowane jest do szerokiego kręgu adresatów, zarówno do osób zajmujących się w praktyce tą tematyką, czyli: deweloperów, sędziów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych, ale także do przedstawicieli świata nauki, dla których przepisy nowej ustawy deweloperskiej stanowią przedmiot studiów i badań. Mamy nadzieję, że debata stanie się forum do szerokiej wymiany poglądów i doświadczeń.

Ogromnym wyróżnieniem i zaszczytem będzie dla nas udział wszystkich osób, zainteresowanych tematyką ustawy deweloperskiej, w tym wydarzeniu.

Szczegółowy program debaty, informację o warunkach udziału oraz formularz zgłoszeniowy publikujemy w załączeniu.

Ponadto informujemy, iż za pośrednictwem Stowarzyszenia można dokonać (najpóźniej do dnia 24.03.2022r.) rezerwacji noclegu w ARCHE HOTEL POLONEZA II przy ul. Poloneza 85A w Warszawie.

Osoby zainteresowane udziałem w Debacie mogą zgłosić swój udział również za pośrednictwem Naszego Nowego Portalu Notariusza, na stronie internetowej SNRP: www.snrp.pl (w prawym górnym rogu: „zaloguj się do portalu notariusza”) .

W przypadku jakichkolwiek problemów bądź niejasności zapraszamy do kontaktu z biurem SNRP, pod nr tel. 22 827 13 45 lub 22 827 01 94

Pliki do pobrania