W imieniu Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie serdecznie zapraszamy na organizowaną przez Izbę Adwokacką w Lublinie wraz ze Stowarzyszeniem im. Prof. Zbigniewa Hołdy debatę nt. (NIE)ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁADZY z udziałem prelegentów: prof. dr hab. Katarzyny Dudki, prof. dr hab. Andrzeja Jakubeckiego, dr hab. Sławomira Patyry, dr Pawła Sadowskiego oraz dr Wojciecha Mojskiego. Debata odbędzie się w dniu 19 maja 2022 roku o godz. 17 w Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12 i jest skierowana nie tylko do prawników. Chcemy porozmawiać o erozji systemu odpowiedzialności władz publicznych.