W ramach współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Urząd Patentowy RP informuje o ogłoszonym naborze na Dotacje na kapitał obrotowy.

Celem naboru jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

Link do szczegółowych informacji: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/dotacja-na-kapital-obrotowy