Informujemy, że w 20 i 21 listopada br. odbędą się dwa dodatkowe szkolenia dla radców prawnych dotyczące zmian w przepisach kodeksu postępowania cywilnego:

 

I szkolenie   

20 listopada 2019 r. godz. 9.00-14.00

„Postępowanie  przed sądem I instancji w świetle zmian w kodeksie postępowania cywilnego.”

wykładowca: Sędzia Alicja Zych – Sąd Okręgowy w Lublinie

 

II szkolenie

21 listopada 2019 r. godz. 9.00- 14.00

„Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego z punktu widzenia obowiązków pełnomocników procesowych.”

wykładowca: dr hab. Joanna Studzińska – członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego

 

UWAGA!

Powyższe szkolenia odbywać się będą w Ośrodku Dydaktyczno- Szkoleniowym (Aplikacja) OIRP przy ul. K. Wallenroda 4 c w Lublinie.

Na szkolenia obowiązują wcześniejsze zapisy (rejestracja online – kliknij w tytuł szkolenia powyżej).