W  reakcji na kierowane pytania, Dział Szkoleń Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie  informuje, że radcowie prawni i aplikanci radcowscy naszej Izby mogą uczestniczyć  w dniu   01 lipca 2021 r. w godz. 17.00-20.00 w webinarium  on-line prowadzonym przez SSA we Wrocławiu prof. dr hab. Jacka Gołaczyńskiego poświęconemu e-doręczeniom za pośrednictwem Portalu Informacyjnego Sądów, którego organizatorem jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie.

W porozumieniu  z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Szczecinie, radcowie prawni i aplikanci radcowscy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie  ponoszą odpłatność za udział  w tym szkoleniu ze zniżką w wysokości  30 zł   tj. na  takich samych zasadach, jak radcowie prawni (aplikanci) Izby szczecińskiej

W związku z powyższym informujemy, że:

  1. odpłatność za szkolenie on-line dokonywana jest za pomocą systemu e-płatności, w czasie rejestracji na szkolenie.
  2. przy rejestracji na określone szkolenie proszę zaznaczyć pole: Jestem członkiem OIRP w Lublinie, gdyż tylko wówczas zostanie naliczona odpłatność w odpowiedniej (niższej) wysokości.
  3. numer wpisu na listę radców prawnych (aplikantów) proszę podawać wyłącznie WIELKIMI LITERAMI.

Szczegóły rejestracji oraz dokonania opłaty za szkolenie  w wysokości 30 zł dla radców prawnych i aplikantów radcowskich OIRP w Lublinie  dostępne są pod adresem:https://oirp.szczecin.pl/product/e-doreczenia-za-posrednictwem-portalu-informacyjnego-sadow/

Zachęcamy  do skorzystania ze szkolenia poświęconemu e-doręczeniom za pośrednictwem Portalu Informacyjnego Sądów, w dniu 01 lipca 2021 r. w godz. od 17.00 do 20.00, jak i innych  dostępnych szkoleń on-line organizowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Szczecinie.