Szanowni Państwo,

OIRP w Lublinie jest instytucją wspierającą działania zespołu badawczego dla rozwiązania problemu naukowego „Wykorzystanie nowych technologii w wykonywaniu zawodów prawniczych”. Aktualnie realizowane jest zadanie badawcze: „E – protokół w postępowaniu przed KIO. Korzyści i zagrożenia na przykładzie cywilnego postępowania sądowego”. Prowadzone badania nakierowane są na analizę doświadczeń związanych z wykorzystaniem w praktyce e-protokołu w cywilnym postępowaniu sądowym. Jednocześnie badanie to ma służyć efektywnemu wdrożeniu e-protokołu w postępowaniu przed KIO w ramach rozpatrywania sporów dotyczących zamówień publicznych. Projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych zakłada bowiem wprowadzenie takiego protokołu również przed KIO.

Prowadzone badanie ankietowe ma przede wszystkim na celu rozpoznanie potrzeb i oczekiwań pełnomocników-radców prawnych, którzy będą mogli korzystać z takiego rozwiązania w postępowaniu przed KIO. Nie bez znaczenia w tym zakresie są doświadczenia – zarówno te pozytywne, jak i negatywne – związane z wdrożeniem e-protokołu w sądach powszechnych.

Gorąco zachęcamy do wypełnienia ankiety!!!

Ankieta dostępna jest pod następującym adresem: https://ankieta.oirp.lu/index.php?r=survey/index&sid=161352&lang=pl