Mec. Edyta Szałacha-Małysz wyróżnia się świadczeniem bezinteresownej pomocy na rzecz osób fizycznych, społeczności lokalnych i instytucji realizujących cele publiczne. Jest osobą o wysokim stopniu empatii, potrafi słuchać i dostrzega potrzeby innych osób. Swoją postawą i zaangażowaniem w krzewienie edukacji prawnej powoduje zwiększenie świadomości prawnej obywateli. Uczestniczy w akcjach, podczas których świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna.

Jeszcze jako aplikantka radcowska brała udział w przedsięwzięciu mającym na celu udzielanie bezpłatnych porad prawnych w ramach akcji „Niebieski parasol”, udzielała bezpłatnej pomocy prawnej w Starostwie Powiatowym w Zamościu.

Wraz z Fundacją Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono od 2016 r. do chwili obecnej regularnie mec. Edyta Szałacha-Małysz udziela bezpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom Zamościa.

Jest współautorem poradników „Poznaj swoje prawa” w ramach edukacji prawnej prowadzonej na terenie powiatu hrubieszowskiego. W 2018 r. w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu prowadziła zajęcia z prawa dla uczniów poświęcone funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości w Polsce, świadczyła także cotygodniowo pomoc w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.

W 2018 r. z ramienia Fundacji OIRP w Lublinie „Znam Prawo”, w ramach Europejskiego Dnia Prawnika ustanowionego przez Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) mec. Szałacha-Małysz prowadziła zajęcia dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu mające na celu promowanie idei państwa prawa i podstawowych wartości wymiaru sprawiedliwości oraz promowanie zawodu prawnika jako obrońcy praw człowieka, a także warsztaty w ramach Tygodnia Konstytucyjnego we współpracy ze Stowarzyszeniem im. Zbigniewa Hołdy dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu im. Marii Konopnickiej oraz w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 im. Unii Europejskiej w Zamościu. Poruszano na nich zagadnienia dotyczące znaczenia konstytucji w życiu obywateli oraz roli sądów w procesie ochrony praw i wolności.

Mecenas Szałacha-Małysz wspiera lokalne społeczności w podejmowanych przez nie inicjatywach oraz bierze udział w zbiórkach żywności i innych niezbędnych środków dla kombatantów, a także osobiście odwiedza ich z paczkami i udziela wsparcia.