W sobotę 28 września br. w hali GLOBUS mieszczącej się przy ul. Kazimierza Wielkiego 8 w Lublinie odbył się egzamin wstępny na aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie. Zdający w ciągu 150 minut rozwiązywali test jednokrotnego wyboru składający się ze 150 pytań z wielu dziedzin prawa.

Do egzaminu przystąpiło 167 osób.
Pozytywny wynik uzyskało 69 osób.

Serdecznie gratulujemy!