W dniach 18-21 maja br. odbywał się egzamin zawodowy dla przyszłych radców prawnych. Pretendenci do tytułu radcy prawnego zostali podzieleni na dwie grupy przypisane do dwóch komisji egzaminacyjnych powołanych przez Ministra Sprawiedliwości dla obszaru właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Do egzaminu zawodowego przystąpiło 113 osób.

Egzamin składa się z pięciu części i trwa 4 dni. W pierwszym dniu egzaminu zdający rozwiązywali zadanie z zakresu prawa karnego, w drugim dniu – zadanie z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego, w trzecim dniu – zadanie z zakresu prawa gospodarczego. Czas na rozwiązanie każdego z tych zadań wynosi 360 minut. Natomiast w czwartym dniu egzaminu zdający rozwiązywali zadanie z zakresu prawa administracyjnego oraz zadanie z zakresu zasad wykonywania zawodu lub z zasad etyki, a czas na rozwiązanie tych zadań wynosił łącznie 480 minut. Zdający piszą egzamin na własnych komputerach z wykorzystaniem specjalnej aplikacji, która blokuje możliwość kontaktu z innymi programami komputerowymi. Podczas egzaminu radcowskiego zdający nie mogą posiadać przy sobie żadnych urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji.