Kim jest radca prawny? Jakie podstawowe przepisy prawa mają zastosowanie w moim codziennym życiu? Co tak naprawdę dzieje się na sali sądowej?

Te i wiele innych zagadnień poruszają radcowie prawni z OIRP w Lublinie podczas spotkań z dziećmi i młodzieżą odpoczywającymi w trakcie ferii zimowych w województwie lubelskim. Chętni mogą przymierzyć togę, młodsze dzieci otrzymują kolorowanki z żabotami przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych. Przygotowano również konkursy z nagrodami na temat prawidłowych pod kątem prawnym zachowań oraz zawodu radcy prawnego i innych zawodów prawniczych.

Projekt ma na celu zwiększenie świadomości dotyczącej przepisów prawa oraz zawodów prawniczych wśród dzieci i młodzieży.