W załączeniu publikujemy harmonogram spotkań członków Klubu Seniora w okresie II – VI 2019 r.