Z uwagi na ogłoszony na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii informujemy, że ustalone na dzień 15 maja 2020 r. zebranie radców prawnych dla rejonu lubelskiego w celu wyboru delegatów XI kadencji na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie NIE odbędzie się w ww. terminie.

Okręgowa Komisja Wyborcza
OIRP w Lublinie