Koleżanki i Koledzy;

W imieniu Komisji ds. kontaktów międzynarodowych OIRP w Lublinie i Komisji Zagranicznej KRRP niniejszym informuję, iż istnieje możliwość udziału w IV sesji online programu CRIMILAW nt. europejskiego prawa i postępowania karnego.

Zgłoszenia są możliwe do poniedziałku 22 listopada 2021 r. do godz. 12.00.

 

W grudniu br. odbędzie się ostatnia już IV sesja programu CRIMILAW. Program, którego tematyka obejmuje europejskie prawo i postępowanie karne, kierowany jest do radców prawnych. Czwarta sesja odbędzie się w formie dwóch modułów online w terminie 6-10.12.2021 r. oraz 13-17.12.2021 r. 

Do udziału zapraszamy radców prawnych, którzy  nie  uczestniczyli w poprzednich sesjach programu.

Celem programu CRIMILAW jest przeszkolenie w sumie 360 prawników z kilku krajów UE (w tym 60 radców prawnych z Polski) z zakresu tematyki karnej, przygotowanie materiałów szkoleniowych wieńczących cykl webinariów/ seminariów CRIMILAW, a także umożliwienie międzynarodowego networkingu.

Obecnie ze względu na sytuację epidemiologiczną w Europie program CRIMILAW realizowany jest online poprzez platformę do e-learningu Canvas.

Zapisy: https://www.webankieta.pl/ankieta/678156/formularz-zgloszeniowy-iv-sesja-programu-crimilaw.html

Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w programie jest bezpłatny.

 

Ważne informacje dotyczące IV sesji online programu CRIMILAW w terminie 6-10.12.2021 r. oraz

13-17.12.2021 r.

  • Czwarta sesja programu CRIMILAW będzie miała formę siedmiu 60-minutowych prelekcji online realizowanych na żywo, które następnie będą udostępnione w wersji do odtworzenia w dogodnym dla uczestnika czasie. Prelekcje zostaną podzielone na dwa moduły realizowane w terminie 6-10.12.2021 r. oraz 13-17.12.2021 r. tzn. będą realizowane na przestrzeni dwóch tygodni.
  • Uczestnicy sesji przez dwa tygodnie (równolegle do prelekcji) będą mieć dostęp do materiałów szkoleniowychudostępnianych na platformie Canvas. Dodatkowo poprzez platformę uczestnicy będą mogli się kontaktować ze sobą oraz z prelegentami w celu umożliwienia networkingu. Udział w webinarium nie będzie kończyć się testem sprawdzającym, zostanie jedynie przeprowadzona ankieta. Uczestnikami programu oprócz radców prawnych z Polski będą także adwokaci/prawnicy z Włoch, Hiszpanii, Francji, Węgier, Cypru, Grecji. Tym samym sesje online będą miały międzynarodowy charakter.
  • Sesje realizowane będą w języku angielskim.
  • Koordynator programu – Europejska Fundacja Prawników ELF wystawi zaświadczenia dla uczestników z informacją, że dany uczestnik wziął udział w szkoleniu CRIMILAW, które trwało 7 godzin zegarowych (7 prelekcji x 60 minut).

Program CRIMILAW JEST DOFINANSOWANY Z ŚRODKÓW:

– PROGRAMU SPRAWIEDLIWOŚĆ UNII EUROPEJSKIEJ

– KRAJOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH