Na podstawie art. 50 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r., o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2115 ze zm.), Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie zwołuje na dzień 13 maja 2019 r.  (poniedziałek) o godz. 1530 IV Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie  X  Kadencji, które odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo-Dydaktycznym OIRP w Lublinie  przy ul. Konrada Wallenroda 4C.

Pliki do pobrania