Zapraszamy Państwa Pociechy i Państwa na Karnawałowy Bal Choinkowy dla Dzieci organizowany już po raz siódmy przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie. Bal odbędzie się w dniu 15 lutego 2020 r. (godz. 11:00 – 14:00) w Teatrze im. H. Ch. Andersena w Lublinie.

[AKTUALIZACJA 2020-01-09] Ze względu na ograniczoną powierzchnię sali i dużą ilość zapisanych dzieci informujemy o ZAKOŃCZENIU przyjmowania zgłoszeń.

Jak co roku, gwarantujemy niepowtarzalną zabawę, miłą atmosferę i niezapomniane wrażenia. Program balu obejmuje spektakl teatralny pt. „ Z głową w chmurach czyli o Żyrafie, która szukała deszczu” (dla dzieci od lat 3), zabawy z animatorami, spotkanie ze Świętym Mikołajem, a także inne atrakcje.

Na  bal zapraszamy dzieci w wieku od lat 2.

Zgłoszenia na bal należy składać w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie przy ul. K. Wallenroda 2E w Lublinie, w terminie do dnia 24 stycznia 2020 r., na formularzu zgłoszenia udostępnionym w załączeniu do niniejszego komunikatu, wraz z wniesieniem wpisowego w wysokości 20,00 złotych (płatne gotówką). Wraz ze zgłoszeniem należy również złożyć podpisany formularz zawierający zgodę na: udział dziecka w balu, przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku oraz oświadczenie o zapoznaniu się klauzulą informacyjną (formularz stanowi załącznik do komunikatu).

Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń (pod uwagę będą brane zgłoszenia opłacone, złożone wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zawierającym zgodę na: udział dziecka w balu, przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku oraz oświadczenie o zapoznaniu się klauzulą informacyjną).

Prosimy o ograniczenie liczby opiekunów przypadających na dziecko. Sugerujemy aby jedno dziecko przychodziło z jednym opiekunem.

Uczestników wydarzenia prosimy o pozostawienie okryć wierzchnich w szatni teatru (szatnia mieści się na parterze budynku Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, na przeciwko kasy teatru; przy szatni znajduje się winda).

Pliki do pobrania