Przypominamy, że do Programu FitProfit i FitSport mogą przystąpić radcy prawni i aplikanci radcowscy wpisani na listę OIRP w Lublinie oraz zgłoszone osoby towarzyszące.

W ramach jednej karty można korzystać z wielu dyscyplin takich jak: fitness, basen, siłownia, aqua aerobik, sauna, joga, taniec, pilates, sztuki walki, i inne.

Aby skorzystać z oferty i przystąpić do programu należy uzupełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy: http://bit.ly/oirplublin-fit. Szczegółowe informacje (oferta, ceny)  przedstawiamy w extranecie (komunikat z dn. 29 czerwca 2021 r.).

Po weryfikacji członkostwa w OIRP w Lublinie, Państwa adres e-mail zostanie przekazany do VanityStyle Sp. z o.o. Na podany adres VanityStyle prześle login i hasło – niezbędne do zalogowania się na spersonalizowanym koncie służącym do obsługi uczestnictwa w programie sportowo-rekreacyjnym. Po zalogowaniu się otrzymacie Państwo również pełną informację o ofercie, cenach i zasadach korzystania z programu.

Informacje o programie:

  • Zgłoszenie do 10 dnia miesiąca pozwala na przystąpienie do programu (na skorzystanie z karty) od 1 dnia następnego miesiąca (tj. aby rozpocząć program np. od 1 czerwca, należy zgłosić uczestnictwo maksymalnie do 10 maja).
  • Otrzymane zgłoszenia (adresy e-mail) przekazywane są do realizatora programu.
  • Realizator przesyła na indywidualne adresy e-mail osób zgłoszonych wiadomość z linkiem aktywacyjnym, umożliwiającym dostęp do dedykowanej platformy internetowej gdzie po zalogowaniu zapoznają się Państwo z warunkami cenowymi i dokonają zakupu wybranej karty sportowo-rekreacyjnej poprzez system PayU.
  • Termin dokonywania płatności: do 14 dnia każdego miesiąca (na miesiąc następny).
  • Karty nowoprzystępujących do programu osób realizator przekazuje do biura Izby w imiennych kopertach do 29 dnia każdego miesiąca. Informacja o możliwości odbioru karty przesyłana jest na indywidualny adres e-mail. Kartę można odebrać osobiście lub poprzez osobę upoważnioną w Ośrodku Dydaktyczno-Szkoleniowym przy ul. Wallenroda 4C w Lublinie (brak możliwości przesyłania kart pocztą).
  • Posiadacze kart samodzielnie opłacają abonament w terminie do 14 dnia miesiąca (na miesiąc następny) poprzez system PayU.
  • Nieopłacenie abonamentu w wyznaczonym terminie jest traktowane jako rezygnacja w udziału w programie.

Informacje dotyczące poszczególnych typów Kart znajdują się na stronie internetowej odpowiednio dla:

-Programu FitProfit (no limit) – www.fitprofit.pl

-Programu FitSport (8 wizyt w miesiącu) – www.kartafitsport.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikiem OIRP w Lubline – Panem Andrzejem Kozak (nr tel. 81 444-71-00, nr tel. kom. 725-201-401 lub e-mail: fitsport@oirp.lublin.pl z dopiskiem w tytule KARTY).