Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie  uprzejmie informuje  i wyjaśnia, że  wykład Pana Sędziego Sądu Okręgowego w Lublinie Piotra Jakubca na temat  „Odpowiedzialność cywilna w medycynie”  w dniu 21 maja 2021 r., godz. 1600 zostanie wygłoszony w ramach Konferencji naukowo-szkoleniowej współorganizowanej  przez  Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie z Okręgową Radą Lekarską  w Lublinie i jest dedykowany dla lekarzy w ramach ich obowiązku doskonalenia zawodowego, stanowiąc wyraz uznania radców prawnych zrzeszonych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie  oraz podziękowania  lekarzom za  ich trud i zaangażowanie w walce z epidemią spowodowaną wirusem SARS-CoV-2.

Punkty szkoleniowe za udział w powyższej konferencji naukowo – szkoleniowej będą przyznawane wyłącznie lekarzom.

W przypadku zainteresowania tematem tego wykładu przez radców prawnych naszej Izby w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego,  uprzejmie prosimy o kontakt z Biurem Izby, celem zaplanowania takiego szkolenia w jesiennym cyklu szkoleniowym.