W związku ze stopniowym przywracaniem pracy sądów od dnia 1 czerwca 2020 r., prosimy o bieżące śledzenie stron internetowych poszczególnych sądów, na których zamieszczane są stosowane zarządzenia określające procedury bezpieczeństwa. Jednocześnie, na prośbę Pana Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie Krzysztofa Niezgody, informujemy, iż nie będzie możliwości składania pism procesowych w trakcie posiedzenia ze względu na wymóg kwarantanny dokumentów.