Informujemy, że z przyczyn niezależnych szkolenie – webinar: „Status zarządcy przymusowego i likwidatora spółki z ograniczoną odpowiedzialnością” (wykładowca: radca prawny dr Juliusz Petraniuk) zostało ODWOŁANE.