Rzecznik Funduszu Seniora Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie informuje, że posiadamy 2 miejsca na turnusie seniora – rehabilitacyjnym w Busku-Zdroju w okresie od 5 kwietnia 2020 r. do 18 kwietnia 2020 r.

Wnioski w tej sprawie należy składać do Rzecznika w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2020 r. (liczy się data wpływu do OIRP w Lublinie).

Dodatkowo informuję, że dochód miesięczny netto Seniora – radcy prawnego nie może przekroczyć kwoty 4.029,00 zł (słownie zł: cztery tysiące dwadzieścia dziewięć zł).

Druki wniosków dostępne są:
na stronie internetowej KIRP pod adresem www.kirp.pl lub w Sekretariacie naszej Izby, jdnakże do OIRP nie należy skałdać druków LEK.1 i LEK.2, które trzeba dostarczyć bezpośrednio w sanatorium.

Irena Kopiec
Rzecznik Funduszu Seniora
OIRP w Lublinie