Rzecznik Funduszu Seniora Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie informuje, o turnusie sanatoryjnym dla seniorów w Kołobrzegu w okresie od 07.09.2019 r. do 21 września 2019 r.

Wnioski w tej sprawie należy składać do Rzecznika w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2019 r. (liczy się data wpływu do OIRP w Lublinie).

Dodatkowo informuję, że dochód miesięczny netto Seniora – radcy prawnego nie może przekroczyć kwoty 3.745,00 zł (słownie zł: trzy tysiące siedemset czterdzieści pięć).

W zależności od dochodu Uczestnika turnusu:

  • dochód od 1.000,00 zł do 1.500,00 zł – odpłatność wynosi 300,00 zł;
  • dochód od 1.501,00 zł do 2.000,00 zł – odpłatność wynosi 400,00 zł;
  • dochód powyżej 2.001,00 zł – odpłatność wynosi 500,00 zł.

Druki wniosków dostępne są: na stronie internetowej KIRP pod adresem www.kirp.pl lub w Sekretariacie naszej Izby.

Jednocześnie informuję, że załączniki Lek-1 i Lek-2, po ich uprzednim wypełnieniu przez lekarzy, powinny być składane przez Uczestników turnusu bezpośrednio w ośrodkach sanatoryjnych.

Irena Kopiec
Rzecznik Funduszu Seniora
OIRP w Lublinie