Rzecznik Funduszu Seniora Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie informuje, że posiadamy 2 miejsca na turnusie sanatoryjnym dla seniorów w Krynicy Zdroju w okresie od 04 sierpnia 2019 r. do 18 sierpnia 2019 r.

Wnioski w tej sprawie należy składać do Rzecznika w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2019 r. (liczy się data wpływu do OIRP w Lublinie).

Dodatkowo informuję, że dochód miesięczny netto Seniora – radcy prawnego nie może przekroczyć kwoty 3.745,00 zł (słownie zł: trzy tysiące siedemset czterdzieści pięć). Druki wniosków dostępne są: na stronie internetowej KIRP pod adresem http://kirp.pl/dla-seniorow/formularz-sanatorium/ lub w Sekretariacie naszej Izby.

Jednocześnie informuję, że załączniki Lek-1 i Lek-2, po ich uprzednim wypełnieniu przez lekarzy, powinny być składane przez Uczestników turnusu bezpośrednio w ośrodkach sanatoryjnych i nie powinny być składane do naszej Izby.

Irena Kopiec
Rzecznik Funduszu Seniora