W ramach planowanego rozpoczęcia akcji szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 w zakładach pracy, pojawiła się możliwość organizacji szczepień przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie dla zrzeszonych w niej radców prawnych i aplikantów (oraz ich rodzin).

Warunkiem organizacji szczepienia przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie jest zebranie co najmniej 300 deklaracji, otrzymanie zgody wybranego przez Izbę podmiotu wykonującego działalność leczniczą (PWDL), a następnie zgłoszenie akcesu w tej akcji za pomocą formularza udostępnianego od 4 maja 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Po uzyskaniu minimalnej liczby deklaracji i zgłoszeniu OIRP w Lublinie do akcji szczepień w zakładach pracy, będziemy się z Państwem kontaktować w celu uzupełnienia danych osobowych osób chętnych do szczepienia przeciwko COVID – 19 albo poinformujemy Państwa o braku wymaganej ilości zgłoszeń umożliwiającym realizację przez OIRP w Lublinie szczepień w tym trybie.

Jak się zgłosić?

Pod linkiem https://oirp.lu/covid/deklaracja-woli-szczepienia/ znajdziecie Państwo krótką ankietę, poprzez wypełnienie której możecie zgłosić wstępną deklarację do szczepienia. Dalsza organizacja procesu szczepień koordynowana będzie przez OIRP w Lublinie, o czym na bieżąco będziemy Państwa informować.

Kogo można zgłosić na szczepienia?

Ankietę mogą składać radcowie prawni i aplikanci radcowscy, którzy dodatkowo mogą zgłosić członków rodziny oraz współpracowników podając w ankiecie liczbę tych osób.

Zgłaszane osoby muszą spełniać łącznie poniższe warunki:

1/ ukończone 18 lat;

2/ nieprzyjęcie dotąd pierwszej dawki szczepienia.

Terminy szczepień i rodzaj szczepionki

Realizacja szczepień przewidywana jest na okres czerwca 2021 r. (pod warunkiem uzyskania zgody Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych), zaś rodzaj szczepionki nie jest zależny od Izby, ani od PWDL (decyduje o tym wyłącznie Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych).

Więcej na temat szczepień w tym trybie znajdziecie Państwo pod linkiem https://www.gov.pl/web/szczepimysie/szczepienia-zakladow-pracy

 

Ważna informacja

Ankieta dotycząca deklaracji woli szczepienia będzie otwarta do 6 maja 2021 r. do godziny 12.00.

Osoby, które mają wyznaczony termin szczepienia nie powinny na chwilę obecną z niego rezygnować!