W dniach 27 – 30 kwietnia 2020 r. delegaci na Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie przyjęli w trybie obiegowym dziesięć uchwał, w tym uchwały: w sprawie uchwalenia budżetu Okręgowej Izby Radców Prawnych na 2020 rok i planu pracy Rady na 2020 rok. Głosujący zatwierdzili sprawozdanie Rady z wykonania budżetu za 2019 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2019r., a także pozytywnie ocenili działalność prowadzoną w 2019r. przez: Radę OIRP, Okręgowy Sąd Dyscyplinarny OIRP, Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP i Okręgową Komisję Rewizyjnej OIRP.

W głosowaniu obiegowym wzięło udział 141 delegatów.

Przewodniczący Prezydium Zgromadzenia
Sławomir Bartnik