Działając na podstawie § 12 Uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich, stanowiącej załącznik do uchwały nr 164/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich, informuję, że wniosek o wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie złożyły poniżej wymienione osoby:

1          Achrymowicz Igor

2          Anioł-Płoch Kamila

3          Badurowicz Karolina

4          Bancerz Sebastian

5          Beczkalska Agnieszka

6          Bednarski Filip

7          Błach Konrad

8          Bocheńska Barbara

9          Cichosz Beata

10        Czajkowski Dawid

11        Danielak Ewelina

12        Dobrowolska Dorota

13        Drezno Konrad

14        Dryka Katarzyna

15        Durka Magdalena

16        Foryt Ewelina

17        Furmaniak Jadwiga

18        Gąsior Gabriela

19        Głowacka Sylwia

20        Golec Łukasz

21        Gołdyn Patrycja

22        Gutowska Aneta

23        Haras Robert

24        Herman Agnieszka

25        Jankowska Patrycja

26        Jargiełło Katarzyna

27        Jaroszkiewicz Tomasz

28        Jasina Marcin

29        Jelonek Łukasz

30        Kaczmarczyk Małgorzata

31        Kędracka Malwina

32        Klimek-Ślęzak Rafał

33        Kocela Kamil

34        Kołodziej Dariusz

35        Kowalczyk Aleksandra

36        Kowalik Katarzyna

37        Krupa Tomasz

38        Kukier-Mróz Izabela

39        Kurek Natalia

40        Kwiatkowska-Kornafel Katarzyna

41        Lerka Michał

42        Łopatyńska Joanna

43        Macura Wiktor

44        Madej Aleksandra

45        Maj Łukasz

46        Maniara Emilia

47        Marek-Leszak Magdalena

48        Mazur Ewelina

49        Mochol Bartłomiej

50        Mróz Jakub

51        Myśliwiec Paulina

52        Nafalski Mateusz

53        Nowak-Zub Monika

54        Obrębska Agata

55        Piłat Sebastian

56        Podkówka Andrzej

57        Pojnar Anna

58        Rajtak Dominik

59        Rewer Wojciech

60        Rolek Kamil

61        Rzążewska Aleksandra

62        Serdakowski Michał

63        Skrzymowska Ewa

64        Słowik Magdalena

65        Smaga Agnieszka

66        Sokołowska Paulina

67        Staszak Łukasz

68        Suska Marcelina

69        Szambelan Jakub

70        Szewczyk Sebastian

71        Szkodziak Barbara

72        Szternal Rafał

73        Uranowska Beata

74        Uściłowska Aleksandra

75        Wasiewicz Patrycja

76        Wereszczyńska Katarzyna

77        Wesołowski Przemysław

78        Wilkos Kamil

79        Wołek Joanna

80        Zaborska Sylwia

81        Zamorska Aleksandra

82        Zieńczuk Bartłomiej

83        Zugaj Artur

zgodnie z § 13 cytowanej wyżej Uchwały każdy może złożyć na piśmie zastrzeżenia do wniosku o wpis na listę radców prawnych, zgłoszone zastrzeżenie dołączone zostanie do akt sprawy.

Wicedziekan Rady
Bartosz Gdulewicz