Działając na podstawie § 12 Uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich, stanowiącej załącznik do uchwały nr 776/X/2020 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich, informuję, że wniosek o wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie złożyły poniżej wymienione osoby:

1 Barańska Magdalena
2 Bochenek Ada
3 Bondyra Beata
4 Borkowska Anna
5 Borowik Ewa
6 Bronisz-Wójcik Anna
7 Buchoski Konrad
8 Buczek Damian
9 Chmielnicka Paulina
10 Chojnacka Justyna
11 Cichoń Aneta
12 Cichoń Konrad
13 Cierniak Jarosław
14 Czuczwara Milena
15 Demkowska Joanna
16 Duda-Bujanowska Karolina
17 Dunaj Katarzyna
18 Dymicki Bartosz
19 Gawdzik Magdalena
20 Głogowska-Bąk Diana
21 Gogacz Angelika
22 Gorbunow Marcin
23 Grabarczyk Agnieszka
24 Jemielniak Ewelina
25 Jurko Krzysztof
26 Kaczor Anna
27 Kaleta Kacper
28 Karpiuk Natalia
29 Kaźmierska Klaudia
30 Klamer Kamil
31 Kliczek-Paśnicka Anna
32 Kowalczuk Joanna
33 Krajewska Kinga
34 Krawczyk Karolina
35 Krupa Urszula
36 Lesiński Paweł
37 Luty-Burda Ewelina
38 Ławniczak Katarzyna
39 Łukasik Katarzyna
40 Majdański Paweł
41 Malowana Natalia
42 Mącik Paweł
43 Michalak Łukasz
44 Mrozik Grzegorz
45 Olczykowska-Gębska Aleksandra
46 Pędrak Justyna
47 Płecha Jacek
48 Romańczuk Dorota
49 Różańska-Ćwiek Agata
50 Sadowski Mateusz
51 Sekuła Daniel
52 Skawiński Michał
53 Skorupa Kornel
54 Skowron-Mihaescu Weronika
55 Smalec Kamil
56 Sowa Katarzyna
57 Stachura Dariusz
58 Strzelecka Anna
59 Szyszka-Zielińska Anita
60 Świstak Artur
61 Tarasiuk Milena
62 Trumińska Kamila
63 Turczyk Kamil
64 Waligóra-Idzikowska Magdalena
65 Wawrzkiewicz Michał
66 Weremczuk-Kowalczyk Aleksandra
67 Wielgosz Joanna
68 Wielgus-Leszcz Paulina
69 Wójcik Paweł
70 Wrzyszcz Wojciech
71 Zacharczuk Karolina
72 Żywicka Agnieszka

zgodnie z § 13 cytowanej wyżej Uchwały każdy może złożyć na piśmie zastrzeżenia do wniosku o wpis na listę radców prawnych, zgłoszone zastrzeżenie dołączone zostanie do akt sprawy.

Wicedziekan Rady
Sławomir Bartnik