Działając na podstawie § 12 Uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich, stanowiącej załącznik do uchwały nr 275/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich, informuję, że wniosek o wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie złożyły poniżej wymienione osoby:

 1. Adamczyk Arleta
 2. Bałabasz Jakub
 3. Banach Magdalena
 4. Bednarczyk-Gol Marta
 5. Biernacka Marta
 6. Birska-Fornal Justyna
 7. Buława Paulina
 8. Chmiel Paweł
 9. Cyran Piotr
 10. Dajos Michał
 11. Doboszewicz Rafał
 12. Domańska Katarzyna
 13. Dubiel Rafał
 14. Dyś Michał
 15. Dziadosz Izabela
 16. Dziubek Aleksandra
 17. Furtak Dorota
 18. Garbacka Olga
 19. Gądek-Banach Monika
 20. Hanas Katarzyna
 21. Hofman Rozalia
 22. Izdebski Piotr
 23. Jarosz-Przybycień Anna
 24. Jaszczuk Krzysztof
 25. Jezierska Sylwia
 26. Kaleta-Kalbarczyk Iwona
 27. Kalinowska Karolina
 28. Klimek Karolina
 29. Kłapeć Anita
 30. Koniec Eliza
 31. Korona-Tobała Magdalena
 32. Kot Aleksandra
 33. Kozak Paulina
 34. Kozyra Joanna
 35. Kucharski Wojciech
 36. Kurzempa Aleksandra
 37. Lemieszek Ewelina
 38. Leńczuk Tomasz
 39. Leńczuk Marcin
 40. Lewkut Łukasz
 41. Ławnikowicz Grzegorz
 42. Magdziarz Marcin
 43. Markiewicz Łukasz
 44. Mazurek Małgorzata
 45. Molas Andrzej
 46. Moraczewski Łukasz
 47. Musiał Magdalena
 48. Niezgoda-Kamińska Małgorzata
 49. Nowoświat Katarzyna
 50. Pilarski Rafał
 51. Podgórski Michał
 52. Podstawka Marta
 53. Prorok Agnieszka
 54. Pytka Maciej
 55. Reszka Iwona
 56. Rosiński Tomasz
 57. Rzeszutek Łukasz
 58. Sankowski Karol
 59. Semeniuk Szymon
 60. Sowa-Sokół Katarzyna
 61. Stasiejko Rafał
 62. Stępień Marcin
 63. Stolar Ernest
 64. Sugier Katarzyna
 65. Sulima Joanna
 66. Sułek Ewelina
 67. Suski Gracjan
 68. Szczęch-Kolczyńska Ewelina
 69. Szmigiel Katarzyna
 70. Szwed Renata
 71. Śledź Krzysztof
 72. Wach Konrad
 73. Walczuk Karol
 74. Wojnar Magdalena
 75. Wojnarowicz-Drąg Kama
 76. Wojtaszek Marcin
 77. Wołucka Nikol
 78. Wójcik Katarzyna
 79. Wójcik Oliwia
 80. Zaczyński Mateusz
 81. Zawiślak-Hudaszek Monika
 82. Złotucha Aleksandra

zgodnie z § 13 cytowanej wyżej Uchwały każdy może złożyć na piśmie zastrzeżenia do wniosku o wpis na listę radców prawnych, zgłoszone zastrzeżenie dołączone zostanie do akt sprawy.

Wicedziekan Rady
Sławomir Bartnik