Konferencja LLRN6 Poland stanowi kolejną odsłonę cyklicznych wydarzeń organizowanych przez sieć Labour Law Research Network. Międzynarodowa sieć badawcza LLRN zrzesza ponad 80 centrów i ośrodków badawczych, dając możliwość współpracy naukowej badaczy prawa zatrudnienia z całego świata. Zaszczyt organizacji szóstej edycji konferencji powierzony został Uniwersytetom Łódzkiemu i Warszawskiemu, a Komitet Organizacyjny tworzą członkowie społeczności akademickiej z całej Polski.

Celem konferencji LLRN6 Poland jest dyskusja nad aktualnymi problemami prawa zatrudnienia zarówno w zakresie lokalnym, jak i globalnym. Wydarzenie stanowi niepowtarzalną możliwość poszerzenia wiedzy o bieżących kierunkach rozwoju prawa zatrudnienia.

Założenia programowe Konferencji LLRN6 kładą akcent na wizjonerskie oraz różnorodne podejście do współczesnych wyzwań prawa zatrudnienia. Przyszli prelegenci zmierzą się z pytaniem o potrzebę rewizji instytucji prawa zatrudnienia, problemem systemowej dyskryminacji oraz wykluczenia z rynku pracy, czy kwestią bezpieczeństwa i higieny pracy w świecie pracy bogatszym o doświadczenie okresu pandemii. Zbliżająca się Konferencja to również przestrzeń do pogłębionej dyskusji o związkach pomiędzy prawem pracy a prawem ochrony środowiska, wyzwaniach regulacyjnych zatrudnienia w świecie cyfrowym, zależnościach pomiędzy prawem zatrudnienia a prawem zabezpieczenia socjalnego, czy też, tak bliskim doświadczeniom polskiego rynku pracy ostatnich miesięcy, zjawisku pracy imigrantów, w tym uchodźców.

Bezpośrednią korzyścią płynącą z udziału w wydarzeniu jest:

  • nawiązanie międzynarodowych kontaktów (liczni prelegenci są aktywnymi praktykami), pozwalających na świadczenie usług o charakterze transgranicznym we współpracy z prawnikami z całego świata
  • poszerzenie wiedzy z zakresu kierunków rozwoju prawa zatrudnienia, umożliwiające zwiększenie konkurencyjności na rynku usług prawniczych
  • zdobycie praktycznej wiedzy o sposobie funkcjonowania nowych rozwiązań w obszarze zatrudnienia (np. praca platformowa, wpływ zmian klimatycznych na prawo zatrudnienia, koncepcja just transition) z perspektywy zagranicznych doświadczeń regulacyjnych
  • wspieranie w budowaniu i rozwoju wizerunku eksperckiego
  • okazja do wymiany poglądów i doświadczeń z innymi prawnikami specjalizującymi się w danej problematyce prawnej
  • poszerzenie wiedzy o nowościach publikacyjnych z zakresu prawa zatrudnienia podczas paneli poświęconych prezentacjom książek

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia dostępne są pod adresem: https://llrn6poland.uni.lodz.pl/