Centrum Badań nad Aksjologią Procedur Cywilnych przy Katedrze Postępowania Cywilnego I Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na III Ogólnopolską Konferencję Aksjologiczną:  

Aksjologia egzekucji sądowej – w poszukiwaniu optymalnego poziomu ochrony praw wierzyciela i dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym (8 kwietnia 2022 r., MS Teams). 

W załączeniu program konferencji, ponadto jest on dostępny na STRONIE INTERNETOWEJ.  

Udział w konferencji jest bezpłatny, a dołączyć do niej można za pośrednictwem LINKU DO III OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI AKSJOLOGICZNEJ.  

W celu uzyskania zaświadczenia o udziale w konferencji uczestnicy powinni się zarejestrować za pomocą formularza: Formularz rejestracyjny – III Konferencja Aksjologiczna