Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 4 lipca 2019 r. przynosi za sobą rewolucję w obszarze procedury cywilnej. Ze względu na swoją obszerność, zakres oraz rozbudowane przepisy intertemporalne, ma fundamentalne znaczenie dla przebiegu postępowania cywilnego. To największa zmiana w postępowaniu cywilnym ostatnich lat.

W imieniu organizatora konferecncji zapraszamy Państwa do udziału w konferencji Nowelizacja postępowania cywilnego – najważniejsze zmiany, która odbędzie się 14 listopada 2019 r. w Hotelu Radisson Collection w Warszawie. W jej trakcie –  podczas 3 paneli dyskusyjnych – eksperci omówią zmiany KPC, jak:

  • radykalną zmianę modelu koncentracji materiału procesowego, z czym związane są całkowicie nowe przepisy o posiedzeniu przygotowawczym i planie rozprawy,
  • wyraźne wprowadzenie ciężaru, że strona jest obowiązana wyszczególnić fakty, którym zaprzecza,
  • przywrócenie przepisów o postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych, w tym o prekluzji dowodowej,
  • zasadnicze zmiany w postępowaniu dowodowym, w tym generalne dopuszczenie dowodu z zeznań świadka na piśmie, a także wprowadzenie zasady, że dokumenty znajdujące się w aktach sprawy lub do nich dołączone stanowią dowody bez wydawania odrębnego postanowienia,
  • wprowadzenie rozbudowanych regulacji dotyczących nadużycia prawa procesowego i jego skutków,
  • istotne modyfikacje dotyczące środków zaskarżenia, a zwłaszcza zażalenia,
  • zasadniczą przebudowę uregulowań dotyczących postępowań przyspieszonych (nakazowego i upominawczego)

Prelegentami konferencji są sędziowie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, doświadczeni adwokaci, radcowie prawni, radcowie Prokuratorii Generalnej oraz przedstawiciele nauki prawa postępowania cywilnego.

Konferencja to również doskonała okazja do zapoznania się z publikacją „Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019” pod redakcją naukową dr. hab. Tadeusza Zembrzuskiego. Opracowanie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom praktyki obejmując wszystkie dokonane przez ustawodawcę modyfikacje mające wpływ na przebieg postępowań w sprawach cywilnych i funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości.

Pliki do pobrania