W załączeniu publikujemy formularz zgłoszeniowy oraz program konferencji pt. SKŁADKI, PODATKI I INNE OBCIĄŻENIA ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH – PRZEGLĄD ORZECZNICTWA, która odbędzie się 3 czerwca 2019 r. w Toruniu na Wydziale Prawa i Administracji UMK.

Organizatorami są: Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu, Katedra Prawa Finansów Publicznych, Zakład Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego, Uniwersyteckie Centrum Ekspertyz Prawnych i Ośrodek Studiów Fiskalnych.

Więcej na stronie wydarzenia: https://oirp.lu/wydarzenie/konferencja-pt-skladki-podatki-i-inne-obciazenia-swiadczen-pracowniczych-przeglad-orzecznictwa/