W imieniu Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie serdecznie zapraszamy radców prawnych oraz aplikantów do udziału w dwudniowej konferencji: Upadłość konsumencka w praktyce sądów powszechnych (16-17.12.2021 r.).

[LINK]

Przedmiotem konferencji jest analiza praktyki działania przepisów o upadłości konsumenckiej w kontekście realizowania celów prawa upadłościowego. Obowiązujące od 24 marca 2020r. znowelizowane przepisy o postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej wywołują wiele rozbieżności orzeczniczych i interpretacyjnych. Podczas konferencji zostaną poruszone najistotniejsze problemy stosowania nowej regulacji, w tym również problemy związane z obowiązkiem stosowania od 1 grudnia 2021r. systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie upadłościowe.

Pliki do pobrania