Informujemy, że Akademia Prawa Europejskiego ERA wraz z Radą Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE organizuje konkurs dla młodych prawników z krajów Unii Europejskiej – w Polsce aplikantek i aplikantów (w kontekście samorządu radców prawnych – najpóźniej dwa lata od rozpoczęcia aplikacji radcowskiej, szczegółowe kryteria przyjęcia opisane są tutaj). Partnerem konkursu jest także Izba Adwokacka w Warszawie.

Temat:

Hasłem przewodnim konkursu jest „Prawo Unii Europejskiej w praktyce”. Inicjatywa ta ma na celu przede wszystkim umożliwienie wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy adeptami zawodu różnych krajów europejskich – m.in. z tego względu w konkursie uczestniczą drużyny składające się z młodych prawniczek i prawników różnych krajów europejskich. Limit uczestników przewidziano na 36 osób. Konkurs składa się z trzech etapów, zarówno o charakterze pisemnym, jak i ustnym, a także w formie moot court competition (symulacja rozprawy sądowej). Szczegółowy opis poszczególnych etapów dostępny jest pod tym linkiem.Językiem konkursu jest język angielski.

Zgłoszenia:

Rejestracja jest już otwarta, zgłoszenia przyjmowane bezpośrednio przez organizatora do 01.09.2019 r. jedynie poprzez stronę internetową: https://younglawyerscontest.eu Zgłoszenia mają charakter indywidualny, międzynarodowe drużyny zostaną uformowane przez organizatora do 30.09.2019 r.

Inne ważne daty:

Początek pierwszego etapu konkursu przewidziano na 30 października 2019 r., natomiast finał odbędzie się w dniach 13–14 lutego 2020 r. w Trewirze w Niemczech. Pełen kalendarz dostępny jest tutaj.

Opłata:

Udział w konkursie wiąże się z opłatą, która wynosi 236 euro od uczestniczki/uczestnika (opłata pokryje koszty uczestnictwa w finale konkursu w Trewirze w tym koszty podróży i zakwaterowania, jednego obiadu, dwóch przerw na lunch i przerw kawowych oraz materiałów związanych z konkursem).

Konkurs dla młodych prawników organizowany przez CCBE i ERA jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.