12 kwietnia br. w Ośrodku Dydaktyczno- Szkoleniowym Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie odbył się finał III edycji Konkursu wiedzy o wykonywaniu zawodu radcy prawnego. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Profesji Prawniczych działające przy Katedrze Prawa Informatycznego i Zawodów Prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Opiekunem naukowym Koła jest radca prawny dr Monika Kępa. Konkurs odbywa się pod patronatem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie i jest skierowany był do studentów z całej Polski studiujących na II, III, IV i V roku studiów na kierunku Prawo.

Konkurs wiedzy o wykonywaniu zawodu radcy prawnego składa się z dwóch etapów. Pierwszy polegał na przygotowaniu pracy pisemnej na temat „Niezależność radcy prawnego świadczącego pomoc prawną w ramach stosunku pracy”, nadesłane prace podlegały ocenie Jury, które wyłoniło pięcioro finalistów. Natomiast etap finałowy polega na przeprowadzeniu rozmowy i odpowiedzi, wyłonionych uczestników, na pytania Jury konkursowego w zakresie tematyki objętej pracą pisemną.

Jury konkursowemu przewodniczył prof. dr hab. Arkadiusz Bereza Dziekan Rady OIRP w Lublinie. W skład Jury wchodzili radcowie prawni Katarzyna Klech, Marek Mazur, Michał Czerwonka – Prezes Fundacji OIRP w Lublinie „Znam Prawo” oraz aplikant radcowski Kamil Klamer, pełniący funkcję Sekretarza.

W tym roku główną nagrodę tj. płatną miesięczną praktykę w Kancelarii Radców Prawnych Marek Mazur, Renata Kościelska-Mazur s.c. w Lublinie uzyskał Kamil Bradliński, student III roku prawa na UMCS.

Serdecznie gratulujemy!