Redakcja miesięcznika „Przegląd Sądowy” oraz Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. ogłosiły jedenastą edycję Konkursu na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości.

Organizatorzy serdecznie zapraszają Państwa do wzięcia udziału w Konkursie przez zgłaszanie książek zasługujących – w Państwa opinii – na szczególne wyróżnienie. Bardzo zależy nam na promowaniu publikacji niosących realne wskazówki i rozwiązania odnośnie do stosowania prawa w postępowaniach sądowych. Takie ujęcie tematu ma na celu ułatwić pracę przedstawicielom wymiaru sprawiedliwości i stronom procesu, a nowym adeptom zawodów prawniczych przybliżyć praktyczną stronę profesji.

Dziewiąta edycja Konkursu obejmuje książki wydane po raz pierwszy w 2018 roku. Mile widziane są zarówno publikacje wieloletnich praktyków, jak i młodych autorów. Powinny one mieć charakter opracowania o charakterze ogólnym, monografii prawniczej, poradnika praktycznego albo komentarza; może to być także opracowanie orzecznictwa.

Za najlepszą pracę jest przewidziana dla Zwycięzcy nagroda pieniężna w wysokości 10 OOO zł. Ponadto organizatorzy mogą przyznać wyróżnienie w postaci rocznego bezpłatnego dostępu do elektronicznego serwisu prawniczego LEX Sigma oraz rocznej bezpłatnej prenumeraty „Przeglądu Sądowego”.

Szczegóły dotyczące konkursu wraz z regulaminem publikujemy w załączeniu.

Pliki do pobrania