Poniżej publikujemy link do kolejnego numeru kwartalnika Nieruchomości@ wydawanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

https://kwartalniknieruchomosci.ms.gov.pl/