W dniu 16 listopada o godz. 14:00 odbędzie się losowanie radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2021. Listy wylosowanych radców prawnych zostaną opublikowane na stronie OIRP.