W dniu 2 listopada br. odbyło się losowanie radców prawnych, którzy będą udzielali nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2022. Listy wylosowanych radców prawnych zostaną opublikowane na stronie www izby lubelskiej 9 listopada br.