W dniu 12 grudnia 2018 r. w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego odbyła się charytatywna akcja przedmiotów w ramach ogólnopolskiej akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”. W imieniu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie uczestniczył w niej Dziekan Rady Arkadiusz Bereza.

W ramach przyjętej od wielu lat formuły akcji charytatywnej, Dziekan Rady w imieniu wszystkich lubelskich radców prawnych przekazał – jako „Dar Serca” – 720 batoników czekoladowych. Trafią one do dzieci wychowujących się w rodzinach wielodzietnych, będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Paczki świąteczne przekazane zostaną także dla dzieci z niepełnosprawnością, rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wykonawczych.

Wierzymy, że to zaangażowanie w akcję sprawi, że nadchodzące Święta Bożego Narodzenia będą dla dzieci czasem radości i nadziei płynącej ze świadomości, że mają przyjaciół, na których mogą liczyć w potrzebie.

Pomysłodawcą i organizatorem akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” jest Pani red. Ewa Dados.