W załączeniu publikujemy zaproszenie na Międzynarodową Konferencję Naukową: „Mediacja w sprawach publicznych – praktyczny oraz teoretyczny punkt widzenia”, organizowaną przez Akademickie Centrum Mediacji UMCS, Ośrodek Mediacyjny Fundacji Znam Prawo przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie, Koło Naukowe Mediacji i Negocjacji oraz Koło Naukowe Socjologii Prawa UMCS, w dniu 18 listopada 2022 r., w sali nr 110 (I piętro Wydziału Prawa i Administracji UMCS, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin).

Pliki do pobrania