Koleżanki i Koledzy;

W imieniu Komisji ds. kontaktów międzynarodowych OIRP w Lublinie niniejszym informuję, iż istnieje możliwość naboru na webinaria w językach angielskim i francuskim dotyczących problematyki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CTF).

Organizatorami szkolenia online jest  Europejska Fundacja Prawników (ELF) oraz Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE), której Krajowa Izba Radców Prawnych jest członkiem.

Webinaria obejmować będą wszystkie istotne aspekty prawodawstwa Unii Europejskiej dotyczące  problematyki przeciwdziałania praniu pieniędzy i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu (AML/CTF), takie jak ocena ryzyka, tajemnica zawodowa, obowiązki sprawozdawcze i kwestie transgraniczne.

Szkolenie jest otwarte dla prawników ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej i jest bezpłatne.

Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom i trwać będzie cztery godziny (9.00-13.00).

Z uwagi na obowiązek rejestracji  Krajowa Izba Radców Prawnych zbiera zgłoszenia od zainteresowanych udziałem radców prawnych i aplikantów radcowskich, przy czym konieczna jest znajomość języka angielskiego lub francuskiego.

Webinaria odbędą się  w następujących terminach:

 

Termin przesyłania zgłoszeń do KIRP: poniedziałek 3 maja 2021 r. do godz. 24.00

Przewodnicząca Komisji ds. kontaktów międzynarodowych
radca prawny dr Marzena Kucharska – Derwisz