Lubelska Izba Lekarska właśnie rozpoczęła i koordynuje gromadzenie deklaracji poparcia dla „Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej – „SZCZEPIMY, BO MYŚLIMY”, której owocem będzie uchronienie od niechybnych ludzkich nieszczęść i rodzinnych dramatów, jakie były jeszcze nie tak dawno dziełem śmiertelnych chorób, a z którymi skutecznie rozprawił się światowy program szczepień.

W poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo sanitarne naszego społeczeństwa, Lubelska Izba Lekarska aktywnie wspiera Obywatelską Inicjatywę Ustawodawczą – „SZCZEPIMY, BO MYŚLIMY”, której celem jest zmiana ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz w ustawie z 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej.

Istotą tej zmiany jest przedłożenie zaświadczenia o posiadaniu przez kandydata do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wymaganych przepisami obowiązkowych szczepień ochronnych lub zaświadczenia potwierdzającego przeciwwskazania do szczepień przeprowadzanych zgodnie z harmonogramem jako obowiązkowego kryterium w każdym przypadku.

Formularz do zbierania podpisów można pobrać ze strony internetowej www.medicus.lublin.pl – proszę kliknąć na ikonę plakatu z prawej strony ekranu.

Poparcia może udzielić każda osoba dorosła. Liczymy na pomoc prasy, radia, telewizji oraz wydawnictw regionalnych i terenowych. Ze swej strony deklarujemy dyspozycyjność władz Lubelskiej Izby Lekarskiej i naszych ekspertów.

Listy poparcia można pozostawić w aptekach i praktykach lekarzy rodzinnych lub przesłać do siedziby Lubelskiej Izby Lekarskiej, ul. Chmielna 4, 20-465 Lublin.

Pliki do pobrania