W załączeniu publikujemy ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:

specjalista do spraw ogólnych prawa UE w Wydziale do Spraw Ogólnych i Koordynacyjnych w Departamencie Prawa Unii Europejskiej (BIP: 102350),
specjalista do spraw ogólnych prawa UE w Wydziale do Spraw Obsługi Postępowań przed Sądami UE i Trybunałem EFTA w Departamencie Prawa Unii Europejskiej (BIP: 102384).

Pliki do pobrania