W związku z ogłoszeniem od dnia 20 marca 2020 r. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 20 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ( Dz. U. z 2020 r. poz. 491) i wzrostem zachorowań  spowodowanych transmisją wirusa SARS-CoV-2, odwołuje się wszystkie posiedzenia i rozprawy  Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie wyznaczone w okresie od dnia 23 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r.