W załączeniu publikujemy listę numerów kodów osób, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską przeprowadzonego w dniu 29.09.2018 r.