Sąd Rejonowy w Biłgoraju poszukuje kandydatów na kuratorów reprezentujących dzieci, cechujących się szczególną znajomością spraw dotyczących dzieci lub którzy ukończyli szkolenie dotyczące zasad reprezentacji dzieci. Zgłoszenia proszę przesłać na adres e-mail: poczta@oirp.lublin.pl, załączając dane kontaktowe.