21 marca 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Aplikacje prawnicze wobec wyzwań współczesności”. Tematyka Konferencji związana była z żywotnym aspektem wykonywania zawodów prawniczych, jakim są aplikacje prawnicze.

Zorganizowane wydarzenie umożliwiło lepsze poznanie zagadnień związanych m. in. z patronatem, etyką aplikanta oraz przygotowaniem do zgodnego z zasadami etyki wykonywania zawodów prawniczych, a także alternatywnych form dojścia do zawodów prawniczych, „marką” aplikanta czy egzaminami zawodowymi.

Konferencja podzielona została na łącznie 5 paneli. Pierwszy panel, tzw. Panel Otwierający poświęcono trzem prelekcjom zaproszonych z tej okazji gości. Prelekcje wygłosili radca prawny dr hab. Arkadiusz Bereza prof. nadzw. Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, adwokat Krystyna Drozd Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie i sędzia dr Paweł Zdanikowski Kierownik Działu Badań i Analiz Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Panel otwierający cieszył się dużą popularnością, czego dowodem było liczne audytorium. Następne Panele składały się z wystąpień studentów oraz doktorantów z różnych ośrodków naukowych z całej Polski, którzy po zakończeniu wystąpień, chętnie brali udział w dyskusji na temat przedstawionych w trakcie konferencji przemyśleń i wniosków.

Wydarzenie zostało przygotowane przy współudziale z Opiekunem naukowym Studenckiego Koła Naukowego Profesji Prawniczych radcą prawnym dr Moniką Kępą.