W dniu 11 kwietnia 2019 r. OIRP w Lublinie została przyjęta w poczet członków Europejskiego Stowarzyszenia Prawników (AEA-EAL).

Z przyjemnością informujemy o wydarzeniach, w których członkowie OIRP Lublin mogą uczestniczyć na preferencyjnych warunkach:

  1. „Twinning of Lawyers” 5 – 6 lipca 2019 r. Gdańsk – spotkanie prawników ze Wschodu i Zachodu, które odbędzie się w Gdańsku mające na celu wzmocnienie współpracy radców prawnych i adwokatów z różnych krajów z różnych jurysdykacji; podczas spotkania przewiduje się także seminarium na temat RODO i jego wpływ na wykonywanie zawodów prawniczych w UE i poza nią;
  2. „East – West economic cooperation: Tbilisi Legal Forum” 6 – 7 września 2019 r. Tbilisi – konferencja współorganizowana przez AEA-EAL, Stowarzyszenie Prawników Hong – Kongu, Adwokaturę Gruzji I OIRP w Gdańsku poświęcona współpracy i wykonywaniu zawodu przez prawników w krajach partnerskich;
  3. „Legal Business Forum” 17 – 19 października 2019 r. – forum nowych technologii, które będzie skupiało się wokół takich tematów jak transformacja cyfrowa w kancelariach, polityka UE i jej wpływ na stosowanie narzędzi IT w otoczeniu rozwijającego się rynku usług prawnych;
  4. „Standard Setting and Market Access” Berno 7 listopada 2019 r. – panel ekspertów, dyplomatów w sprawie możliwości do rynku wewnętrznego UE innych niż pełne członkostwo w UE.

Więcej informacji na temat wydarzeń będzie umieszczana na stronie www.aea-eal.eu.

Zachęcamy do czynnego udziału w organizowanych wydarzeniach!